Netwerksearch

Door onze 33-jarige aanwezigheid in de personeelsbranche hebben wij een zeer uitgebreid netwerk opgebouwd.
Dit netwerk spreken wij aan wanneer een opdrachtgever wenst dat het searchtraject minder opvallend moet plaatsvinden.
Potenti?e kandidaten worden pas door ons benaderd en aan de opdrachtgever voorgesteld, wanneer wij zeker weten dat de desbetreffende kandidaat aan de door de opdrachtgever gestelde functie-eisen voldoet.


Filesearch

Bij filesearch putten wij uit het zeer interessante file-bestand dat wij hebben opgebouwd.
De opdrachtgever ontvangt, na raadpleging van onze file, een uitgebreide selectie aan potenti?e kandidaten die voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde functie-eisen.

Wanneer u ook in onze file wilt worden opgenomen, kunt u het volgende doen.
U zendt een curriculum vitae met een kort begeleidend schrijven naar het onderaan de pagina staande adres of faxnummer, of gebruik het inschrijfformulier om ons te e-mailen.
In dit schrijven maakt u kenbaar naar welke functie(s) en marktsector(en) uw belangstelling uitgaat.
Wanneer wij een interessante functie voor u hebben of als deze zich voordoet, dan zullen wij u per omgaande informeren.

Tevens kunt u zich nu meteen inschrijven of op ?n van de vacatures reageren.


Advertising

Bij advertising zorgen wij voor het ontwikkelen van de advertentietekst, de plaatsing van de advertentie, de behandeling van de respons en de eerste selectie.
Door dit traject toe te passen, wordt u als opdrachtgever heel wat werk uit handen genomen, wij stellen immers alleen de beste kandidaten aan u voor.


Stoevelaar & Partners bv, Postbus 69, 3840 AB Harderwijk
Telefoon: 0341-430700, Fax: 0341-434926
E-mail: